Leasing sprzęt medyczny

Dzięki leasingowi można zdziałać naprawdę wiele i nie jesteśmy ograniczeni. W leasingu można wziąć wiele rzeczy, należą do nich samochody, sprzęt IT, sprzęt rolniczy, a także medyczny. Dzięki temu, nawet…

Leasing maszyny i urządzenia

Jeśli potrzebujesz jakiegoś urządzenia lub maszyny, ale nie chcesz go kupować, bo wiesz, że będziesz używał go tylko przez jakiś czas, to możesz zdecydować się na leasing maszyny i urządzenia….

Leasingowanie dla firm

Leasing dla przedsiębiorstw jest opłacalny. O korzyściach płynących z leasingu decydują zasady, na których oferowany jest leasing. Leasing to prawo do korzystania z określonego przedmiotu, za stosowną zapłatą. Przedmiotem leasingu…

Leasing bez aneksów

Dlaczego polskie firmy decydują się na leasing? Bo leasing się im opłaca. Warunki leasingowe zawiera się z określonymi firmami, które dają do dyspozycji swój majątek. Tym majątkiem są auta, specjalistyczne…

Leasing sprzęt IT

Leasing jest to rodzaj umowy, jaka jest zawierana pomiędzy leasingodawcą i leasingobiorcą. Dzięki temu leasingobiorca może korzystać z leasingowanego przedmiotu przez okres trwania umowy za określone w umowie raty. Dzięki…